ოპტიკუირი ინტერნეტი და IP ტელევიზია

BASIC

25 თვეში
 • პაკეტი 20 Mbps
 • მაქს. სიჩქარე 20 Mbps
 • მინ. სიჩქარე 4 Mbps
 • ფაქტობრივი სიჩქარე 15 Mbps
 • ჯიტერი < 50 მილიწამი
 • დაყოვნება < 650 მილიწამი
 • დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი < 5%

STANDARD

35 თვეში
 • პაკეტი 35 Mbps
 • მაქს. სიჩქარე 35 Mbps
 • მინ. სიჩქარე 5.6 Mbps
 • ფაქტობრივი სიჩქარე 22 Mbps
 • ჯიტერი < 50 მილიწამი
 • დაყოვნება < 650 მილიწამი
 • დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი < 5%
პოპულარული

PREMIUM

50 თვეში
 • პაკეტი 50 Mbps
 • მაქს. სიჩქარე 50 Mbps
 • მინ. სიჩქარე 8 Mbps
 • ფაქტობრივი სიჩქარე 32 Mbps
 • ჯიტერი < 50 მილიწამი
 • დაყოვნება < 650 მილიწამი
 • დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი < 5%

BUSINESS

100 თვეში
 • პაკეტი 100 Mbps
 • მაქს. სიჩქარე 100 Mbps
 • მინ. სიჩქარე 20 Mbps
 • ფაქტობრივი სიჩქარე 80 Mbps
 • ჯიტერი < 50 მილიწამი
 • დაყოვნება < 650 მილიწამი
 • დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი < 5%

TV საბაზისო

5 თვეში
 • საბაზისო პაკეტი
 • 148 არხი

TV სპორტი+

5 თვეში
 • 5 სპორტული არხი

TV აჭარასპორტი

3 თვეში
 • ორი სპორტული არხი
 • აჭარასპორტი 1
 • აჭარასპორტი 2

TV ფილმები

5 თვეში
 • 11 არხი ფილმებით

Wi-Fi ინტერნეტი

BASIC

20 თვეში
 • პაკეტი 2 Mbps
 • მაქს. სიჩქარე 2 Mbps
 • მინ. სიჩქარე 1 Mbps
 • ფაქტობრივი სიჩქარე 1.5 Mbps
 • ჯიტერი < 150 მილიწამი
 • დაყოვნება < 750 მილიწამი
 • დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი < 5%

STANDARD

25 თვეში
 • პაკეტი 4 Mbps
 • მაქს. სიჩქარე 4 Mbps
 • მინ. სიჩქარე 2 Mbps
 • ფაქტობრივი სიჩქარე 2.5 Mbps
 • ჯიტერი < 150 მილიწამი
 • დაყოვნება < 750 მილიწამი
 • დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი < 5%
პოპულარული

PREMIUM

50 თვეში
 • პაკეტი 10 Mbps
 • მაქს. სიჩქარე 10 Mbps
 • მინ. სიჩქარე 5 Mbps
 • ფაქტობრივი სიჩქარე 6.5 Mbps
 • ჯიტერი < 150 მილიწამი
 • დაყოვნება < 750 მილიწამი
 • დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი < 5%

BUSINESS

100 თვეში
 • პაკეტი 20 Mbps
 • მაქს. სიჩქარე 20 Mbps
 • მინ. სიჩქარე 10 Mbps
 • ფაქტობრივი სიჩქარე 14 Mbps
 • ჯიტერი < 150 მილიწამი
 • დაყოვნება < 750 მილიწამი
 • დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი < 5%