ოპტიკური ინტერნეტი

BASIC

25 თვეში
 • პაკეტი 20 Mbps
 • მაქს. სიჩქარე 20 Mbps
 • მინ. სიჩქარე 4 Mbps
 • ფაქტობრივი სიჩქარე 15 Mbps
 • ჯიტერი < 50 მილიწამი
 • დაყოვნება < 650 მილიწამი
 • დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი < 5%
 • ინსტალაცია - უფასო

STANDARD

35 თვეში
 • პაკეტი 35 Mbps
 • მაქს. სიჩქარე 35 Mbps
 • მინ. სიჩქარე 5.6 Mbps
 • ფაქტობრივი სიჩქარე 22 Mbps
 • ჯიტერი < 50 მილიწამი
 • დაყოვნება < 650 მილიწამი
 • დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი < 5%
 • ინსტალაცია - უფასო
პოპულარული

PREMIUM

50 თვეში
 • პაკეტი 50 Mbps
 • მაქს. სიჩქარე 50 Mbps
 • მინ. სიჩქარე 8 Mbps
 • ფაქტობრივი სიჩქარე 32 Mbps
 • ჯიტერი < 50 მილიწამი
 • დაყოვნება < 650 მილიწამი
 • დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი < 5%
 • ინსტალაცია - უფასო

BUSINESS

100 თვეში
 • პაკეტი 100 Mbps
 • მაქს. სიჩქარე 100 Mbps
 • მინ. სიჩქარე 20 Mbps
 • ფაქტობრივი სიჩქარე 80 Mbps
 • ჯიტერი < 50 მილიწამი
 • დაყოვნება < 650 მილიწამი
 • დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი < 5%
 • ინსტალაცია - უფასო

Wi-Fi ინტერნეტი

BASIC

20 თვეში
 • პაკეტი 4 Mbps
 • მაქს. სიჩქარე 4 Mbps
 • მინ. სიჩქარე 2 Mbps
 • ფაქტობრივი სიჩქარე 1.5 Mbps
 • ჯიტერი < 150 მილიწამი
 • დაყოვნება < 750 მილიწამი
 • დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი < 5%
 • ინსტალაცია - 50 ლარი

STANDARD

25 თვეში
 • პაკეტი 6 Mbps
 • მაქს. სიჩქარე 6 Mbps
 • მინ. სიჩქარე 3 Mbps
 • ფაქტობრივი სიჩქარე 4 Mbps
 • ჯიტერი < 150 მილიწამი
 • დაყოვნება < 750 მილიწამი
 • დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი < 5%
 • ინსტალაცია - უფასო
პოპულარული

PREMIUM

50 თვეში
 • პაკეტი 10 Mbps
 • მაქს. სიჩქარე 10 Mbps
 • მინ. სიჩქარე 5 Mbps
 • ფაქტობრივი სიჩქარე 6.5 Mbps
 • ჯიტერი < 150 მილიწამი
 • დაყოვნება < 750 მილიწამი
 • დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი < 5%
 • ინსტალაცია - უფასო

BUSINESS

100 თვეში
 • პაკეტი 20 Mbps
 • მაქს. სიჩქარე 20 Mbps
 • მინ. სიჩქარე 10 Mbps
 • ფაქტობრივი სიჩქარე 14 Mbps
 • ჯიტერი < 150 მილიწამი
 • დაყოვნება < 750 მილიწამი
 • დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი < 5%
 • ინსტალაცია - უფასო