შპს ორდუნეტი შეიქმნა 2011 წლის 27 ნოემბერს. ორგანიზაციის საქმიანობას შეადგენს ინტერნეტის მიწოდება როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირებისთვის. დღეისთვის ჩვენი კომპანია წარმოადგენს უმსხვილეს პროვაიდერს რეგიონის მასშტაბით. ორგანიზაციის დაფარვის ზონაში შედის სამგრელოს რეგიონი და აფხაზეთის ნაწილი. მომავალში დაგეგმილია ინტერნეტის მიწოდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით